Alexio – Tailwind CSS Personal Portfolio

Alexio – Tailwind CSS Personal Portfolio

Chia sẻ Alexio — Tailwind CSS Personal Portfolio Nulled.

Alexio – Tailwind CSS Personal Portfolio là một mẫu danh mục đầu tư hiện đại, trực quan tuyệt đẹp và Tailwind CSS HTML5 hoàn toàn đáp ứng

Alexio – Tailwind CSS Personal Portfolio là một mẫu HTML5 OnePage đơn giản, hiện đại, sáng tạo và Responsive. Nó sẽ giúp bạn trình bày chương mục của bạn thông minh hơn và dễ dàng hơn. Điều này được xây dựng với các công nghệ hiện đại như HTML5, CSS3, jQuery, Tailwind CSS. Nó là 100% đáp ứng với thiết kế hiện đại sạch sẽ.

Alexio – Tailwind CSS Personal Portfolio Demo.

Các bạn có thể truy cập vào liên kết sau để xem:

DEMO

Download Alexio — Tailwind CSS Personal Portfolio Nulled.

Click vào nút bên dưới để download Alexio — Tailwind CSS Personal Portfolio Nulled. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi bạn khuyên bạn nên cài trên localhost trước khi cài đặt trên server chính.