FoodDesk – React Food Delivery Admin Dashboard Template

FoodDesk – React Food Delivery Admin Dashboard Template

Chia sẻ FoodDesk – React Food Delivery Admin Dashboard Template Nulled.

FoodDesk – React Food Delivery Admin Dashboard Template là một Admin template dành cho giao nhận đồ ăn, thức uống, nhà hàng, quán ăn, và các loại hình liên quan đến vận chuyển, giao nhận thức ăn

FoodDesk – React Food Delivery Admin Dashboard Template Demo.

Các bạn có thể truy cập vào liên kết sau để xem:

DEMO

Tải FoodDesk – React Food Delivery Admin Dashboard Mẫu Nulled.

Click vào nút bên dưới để download Food Desk – React Food Delivery Admin Dashboard Template Nulled. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi bạn khuyên bạn nên cài trên localhost trước khi cài đặt trên server chính.