Funiq – Furniture Store Sketch UI Template

Funiq – Furniture Store Sketch UI Template

Chia sẻ Funiq – Furniture Store Sketch UI Template Nulled.

Funiq – là một Sketch Template được thiết kế cho thiết kế nội thất, công ty đồ nội thất và bất kỳ loại doanh nghiệp trang trí nhà. Nó chứa tất cả 46 màn hình. Mỗi màn hình hoàn toàn tùy biến, dễ sử dụng và lắp ráp cẩn thận trong Sketch. Mẫu này đã sẵn sàng để sử dụng cho ứng dụng iOS và Android.

Funiq – Furniture Store Sketch UI Template Demo.

Các bạn có thể truy cập vào liên kết sau để xem:

DEMO

Download Funiq – Furniture Store Sketch UI Template Nulled.

Click vào nút bên dưới để download Funiq – Furniture Store Sketch UI Template Nulled. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi bạn khuyên bạn nên cài trên localhost trước khi cài đặt trên server chính.