Funiq – Furniture Store XD UI Template

Funiq – Furniture Store XD UI Template

Chia sẻ Funiq – Furniture Store XD UI Template Nulled.

Funiq – là một mẫu trang web Adobe XD Template Furniture & Home Decor App tuyệt vời được thiết kế cho dịch vụ thiết kế nội thất, công ty sản xuất, phân phối hàng nội thất và bất kỳ loại doanh nghiệp trang trí nhà cửa nào. Nó chứa tất cả 46 mẫu màn hình. Mỗi màn hình hoàn toàn tùy biến, dễ sử dụng và lắp ráp cẩn thận trong Adobe XD. Mẫu này đã sẵn sàng để sử dụng cho ứng dụng iOS và Android.

Funiq – Furniture Store XD UI Template Demo.

Các bạn có thể truy cập vào liên kết sau để xem:

DEMO

Download Funiq – Furniture Store XD UI Template Nulled.

Click vào nút bên dưới để download Funiq – Furniture Store XD UI Template Nulled. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi bạn khuyên bạn nên cài trên localhost trước khi cài đặt trên server chính.