HexaDash – Admin Dashboard Template

HexaDash – Admin Dashboard Template

Chia sẻ HexaDash – Admin Dashboard Template Nulled.

HexaDash là một mẫu bảng điều khiển & quản trị đa năng cao cấp dựa trên React, Vue, Svelte, Node JS và Bootstrap 5. Tuy nhiên, nhiều phiên bản như Laravel, Django, Angular, Bun, redwoodjs, và ASP.net sẽ được thêm vào trong tương lai gần.

HexaDash – Admin Dashboard Template Demo.

Các bạn có thể truy cập vào liên kết sau để xem:

DEMO

Tải HexaDash – Admin Dashboard Template Nulled.

Click vào nút bên dưới để download HexaDash – Admin Dashboard Template Nulled. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi bạn khuyên bạn nên cài trên localhost trước khi cài đặt trên server chính.