Insurin – Insurance WordPress Theme

Insurin – Insurance WordPress Theme

Chia sẻ Insurin – Insurance WordPress Theme Nulled.

Insurin là một chủ đề WordPress dựa trên Elementor có thiết kế độc đáo được xây dựng dành riêng cho các công ty Bảo hiểm. Nó rất nhẹ và dễ sửa đổi bằng trình tạo trang Elementor. Nó không yêu cầu bất kỳ kiến ​​thức lập trình nào để tạo một trang web đầy đủ chức năng bằng cách sử dụng chủ đề này.

Bất kỳ loại trang web kinh doanh bảo hiểm nào cũng có thể được tạo bằng chủ đề Insura. Mặc dù nó được tạo cho doanh nghiệp bảo hiểm, nhưng bất kỳ trang web kinh doanh tương tự nào khác đều có thể được tạo bằng chủ đề này.

Insurin – Insurance WordPress Theme Demo.

Các bạn có thể truy cập vào liên kết sau để xem:

DEMO

Download Insurin – Insurance WordPress Theme Nulled.

Click vào nút bên dưới để download Insurin – Bảo hiểm WordPress Theme Nulled. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi bạn khuyên bạn nên cài trên localhost trước khi cài đặt trên server chính.