Ortencey Digital Marketing Agency Figma Template

Ortencey Digital Marketing Agency Figma Template

Chia sẻ Ortencey Digital Marketing Agency Figma Template Nulled.

Ortencey là một mẫu figma phù hợp với tất cả các doanh nghiệp cho dù bạn là một nhà phát triển website, người sáng tạo nội dung hay công ty công nghệ, dịch vụ SEO, đại lý, công ty thiết kế web, freelancer, danh mục đầu tư, công ty thiết kế phần mềm hoặc bất kỳ loại trang web liên quan nào.

Các tập tin Figma được sắp xếp  theo thứ tự đơn giản, dễ tuỳ biến, tất cả các elements nằm trong nhóm và có thể dễ dàng xác định bằng tên nhóm.

Ortencey Digital Marketing Agency Figma Template Demo.

Các bạn có thể truy cập vào liên kết sau để xem:

DEMO

Download Ortencey Digital Marketing Agency Figma Template Nulled.

Click vào nút bên dưới để download Ortencey Digital Marketing Agency Figma Template Nulled. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi bạn khuyên bạn nên cài trên localhost trước khi cài đặt trên server chính.