Picszen – Photography HTML Template

Picszen – Photography HTML Template

Chia sẻ Picszen – Photography HTML Template Nulled.

Picszen là một mẫu HTML chuyên về nhiếp ảnh, nó có thể được sử dụng cho cả mục đích cá nhân và cả doanh nghiệp. Mẫu này đã được tạo ra với các tính năng hiện đại, được hỗ trợ bởi HTML 5 với CSS và sử dụng bởi Bootstrap 5 framework bao gồm các tệp SaaS.

Mẫu này là hoàn toàn đáp ứng và hoàn toàn tương thích với tất cả các trình duyệt. Vì vậy, nó có thể là một mẫu sẽ tạo ra một danh mục nhiếp ảnh cá nhân hoặc để sử dụng các mục đích khác.

Picszen – Photography HTML Template Demo.

Các bạn có thể truy cập vào liên kết sau để xem:

DEMO

Download Picszen – Photography HTML Template Nulled.

Click vào nút bên dưới để download Picszen – Photography HTML Template Nulled. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi bạn khuyên bạn nên cài trên localhost trước khi cài đặt trên server chính.