Ribco – CV/Resume and Portfolio Website

Ribco – CV/Resume and Portfolio Website

Chia sẻ Ribco – CV/Resume and Portfolio Website Nulled.

Ribco Nulled — là một mẫu Figma sạch, hiện đại, sáng tạo, độc đáo cho cá nhân, Danh mục đầu tư, CV, Resume, Creative, Digital Marketing, Landing Page, One Page, Vcard, Công việc, Kỹ năng, Nhiếp ảnh, Công ty, Nhà thiết kế.

Với mẫu Figma này, bạn có thể dễ dàng thay đổi văn bản, nội dung, hình ảnh, đối tượng và màu sắc. Đây là một mẫu Figma tuyệt vời để giúp bạn bắt đầu và cải thiện doanh nghiệp của bạn. Với mẫu này, người dùng sẽ yêu thích trang web của bạn bởi vì nó mang lại cho họ một trải nghiệm độc đáo và thú vị.

Download Ribco – CV/resume and Portfolio Website Demo.

Các bạn có thể truy cập vào liên kết sau để xem:

DEMO

Download Ribco – CV/resume and Portfolio Website Nulled.

Click vào nút bên dưới để download Ribco – CV/Resume and Portfolio Website Nulled. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi tôi bạn khuyên bạn nên cài trên localhost trước khi cài đặt trên server chính.