Voxo – React Ecommerce Template with Redux Toolkit , React Hooks, Next JS & REST API

Voxo – React Ecommerce Template with Redux Toolkit , React Hooks, Next JS & REST API

Chia sẻ Voxo – React Ecommerce Template with React Toolkit, React Hooks, Next JS & REST API Nulled.

Tính năng:

 • Xác thực sử dụng firebase
 • Thêm vào giỏ hàng, danh sách mong muốn, so sánh
 • Front-end Pages
 • 5+ Giao diện đa mục đích
 • 10 Layout sản phẩm hấp dẫn
 • 10 Layout cửa hàng hấp dẫn
 • 12+ Thiết kế đặc biệt bên trong trang
 • 8+ Email Template
 • 3 Hóa đơn
 • 6+ Trang Portfolio
 • Nhiều Tiêu đề Varations
 • Nhiều Footer Varations
 • Nhiều Blog Varations
 • 100+ HTML Trang
 • Tích hợp Mega Menu
 • Tối ưu hóa thiết kế cho điện thoại di động
 • PWA
 • Chế độ tối
 • Hỗ trợ Offcanvas Menu
 • Ngôn ngữ RTL
 • So sánh sản phẩm & trang mong muốn thêm
 • Màu sắc không giới hạn & bố trí hoàn toàn Responsive (thử nghiệm trên nhiều thiết bị)
 • Hoàn toàn tương thích cho tất cả các trình duyệt lớn như Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer 11+
 • Bootstrap 5 & Saas
 • Thiết kế hiện đại & sạch sẽ
 • HTML5
 • Google fonts
 • Life Time Free Update

Voxo – React Ecommerce Template with React Toolkit, React Hooks, Next JS & REST API Demo.

Các bạn có thể truy cập vào liên kết sau để xem:

DEMO

Download Voxo – React Ecommerce Template with React Toolkit, React Hooks, Next JS & REST API Nulled.

Click vào nút bên dưới để download Voxo – React Ecommerce Template with Redux Toolkit, React Hooks, Next JS & REST API Nulled. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi tôi bạn khuyên bạn nên cài trên localhost trước khi cài đặt trên server chính.